PROGRAM

Osnovni okvirni program za ovu školu i udžbenici, isti su kao i za ostale javne škole u Republici Hrvatskoj. Dakle, učenici uče sve što i učenici u ostalim javnim školama. Međutim, u ovoj je školi planirano više dopunskih programa te obilje športskih programa koji trebaju zadovoljiti potrebe upisanih učenika (škola u 9.000 m2 zatvorenog prostora ima tri športske dvorane i veliki zatvoreni bazen).

Budući da razredni odjeli u prosjeku imaju 15 učenika, u nastavnim je strategijama manje vremena posvećeno frontalnom poučavanju, a dosta je pozornosti posvećeno izradi individualno planirane nastave. Slobodno vrijeme učenici provode na 25.000 m2 vanjskog zelenila, športskim terenima i velikom dječjem igralištu.. Učenici obvezno uče engleski jezik svakodnevno. Tijekom osmogodišnjeg školovanja imaju 1400 sati engleskog jezika.

Na taj način učenici izvrsno nauče engleski jezik, što potvrđuju na različitim natjecanjima i ispitima ili nastavkom školovanja u inozemstvu. U drugom razredu mogu početi učiti njemački i talijanski jezik. Svi jezici osim engleskog su izborni predmeti. Učenika stranih državljana je više od 50% te i na taj način škola razvija multietničnost i uvažavanje različitosti, a svi imaju prigodu školovati se zajedno s izvornim govornicima stranih jezika koje uče u “Kreativnom razvoju”. Budući da se vrlo često radi o iznadprosječnim učenicima, osim osnovnih školskih udžbenika koriste i drugu stručnu literaturu. Nastavu informatike imaju od prvog razreda u suvremeno opremljenoj informatičkoj učionici, a u prva četiri razreda s djecom redovno radi dramski pedagog.

Takav pristup nastavnom programu omogućuje veće zadovoljavanje razvojnih i spoznajnih potreba svakog pojedinog učenika. Pojedini učenik može u nekim nastavnim područjima, odnosno aktivnostima, za koje je darovit ili za koje pokazuje izrazit interes, napredovati brže i izvan predviđenog okvirnog razrednog programa. Najbolji primjer je engleski jezik gdje napredna skupina učenika u našoj osnovnoj školi završi program jezične gimnazije. Vodeći računa o mnogostrukom razvoju svakog pojedinog učenika, učitelji uz suradnju roditelja nastoje osigurati sudjelovanje učenika u znanstvenim, umjetničkim, športskim i praktičnim aktivnostima. Spomenuti pristup traži i specifične didaktičke strategije koje omogućuju optimalnu individualizaciju učenja. Učitelji se u realizaciji individualnih i zajedničkih nastavnih ciljeva orijentiraju na problemsku nastavu, učenje istraživanjem i mentorsko vođenje, a učenici su angažirani na individualnim i zajedničkim projektima.

Zajednički i izvedbeni program rada za svaku školsku godinu zajednički dogovaraju i planiraju ravnatelj, učitelji, učenici i njihovi roditelji, tako da svaka generacija ima malo drugačiji program, ovisno o interesima učenika i njihovim mogućnostima.